BOSK - ruimte voor lopen

In opdracht van Kenniscentrum Shared Space en Wandelnet | Voetlicht is deze video gemaakt om te laten zien wat voor impact vergroening heeft op het gebruik van de openbare ruimte.

KLANT:

Kenniscentrum Shared Space / Wandelnet | Voetlicht

DOEL:

Discussie op gang brengen

Afgelopen zomer is er 100 dagen lang een wandelend bos door de binnenstad getrokken onder de naam BOSK (Arcadia). Het doel van dit bijzondere project was om aandacht te vestigen op de noodzaak om anders te kijken naar de relatie tussen de mens en natuur.

De discussie is hiermee op gang gebracht over de inrichting van de openbare ruimte. Wellicht kunnen we deze ruimte inrichten met meer ruimte voor recreatie, plezier, ontspanning, verbinding en lopen etc…?

Als je het interessant vindt bekijk dan ook de uitgebreidere versie van de video: https://lnkd.in/eRwirSbp

Bekijk ook...

© All rights reserved. Powered by VLThemes.